OGLĄDAJ NAS NA KANALE 140 Vectra

Niedziela, 14 Sierpnia 2022 Facebook YouTube

Deklaracja dostępności

 

Centrum Informacji Kulturalnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Telewizji Zabrze www.tvzabrze.pl.


Data publikacji strony internetowej: 18 kwietnia 2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 września 2020
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

- możliwość powiększania tekstu
- skala szarości
- wysoki kontrast
- negatywny kontrast
- podświetlanie linków
- zmiana kroku czcionki

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data sporządzenia: 20 października 2020

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Centrum Informacji Kulturalnej:
sekretariat@cik.zabrze.pl
tel. 32 271 21 70

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Informacji Kulturalnej nie dysponuje własnym obiektem, lecz korzysta z pomieszczeń należących do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Osobom ze szczególnymi potrzebami Dom Muzyki i Tańca zapewnia dostęp do znajdujących się na parterze budynku kasy i Kawiarni Artystycznej oraz do sali widowiskowej (z wyłączeniem balkonów), holu szatniowego i toalet.