OGLĄDAJ NAS NA KANALE 140 Vectra

Piątek, 10 Kwietnia 2020 Facebook YouTube

Oferta dla inwestorów coraz bogatsza

 

 

 

Kolejnych 19 działek o łącznej powierzchni 44 hektarów włączonych zostało do zlokalizowanej między Mikulczycami a Rokitnicą zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oznacza to, że strefa w naszym mieście „urosła” do 157 hektarów. Na jej obszarze i terenach przyległych funkcjonuje już dziesięć firm. 

- Rozwój terenów inwestycyjnych to jeden z priorytetów w działalności zabrzańskiego samorządu - podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. - W ostatnich latach zainwestowaliśmy w rozwój strefy 65 milionów złotych. Zbudowaliśmy infrastrukturę drogową, sieć wodociągową oraz energetyczną. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych. Efekt jest taki, że dziś prezentujemy inwestorom atrakcyjną ofertę. Jak widać, spotyka się ona z dużym zainteresowaniem, o czym świadczą kolejne podmioty, które tutaj rozpoczynają działalność – dodaje.

Nowy obszar strefy mieści się między ulicami Borsiga, Izaaca i Ziemską. Wśród czekających tu na inwestorów działek znajdują się tereny, które pod koniec ubiegłego roku zostały wyróżnione przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych tytułem „Grunt na medal”.

W zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej produkcję uruchomiły już trzy firmy. Wśród nich jest Schoeller Allibert, globalny koncern produkujący opakowania zwrotne z tworzyw sztucznych. To trzecia co do wielkości inwestycja w całej KSSE w 2015 r. Swoją działalność na terenach między Rokitnicą a Mikulczycami rozpoczęły także firmy KŁOS oraz BudExpert. Kolejne cztery przedsiębiorstwa budują swoje zakłady.