OGLĄDAJ NAS NA KANALE 140 Vectra

Czwartek, 02 Kwietnia 2020 Facebook YouTube

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek!

 

 

Dawniej bibliotekarz był kustoszem dorobku kulturalnego. Dziś do jego zadań należy gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki, współpraca z placówkami oświatowymi, a także propagowanie czytelnictwa. W maju bibliotekarze mają swoje święto. To okazja, by uhonorować najbardziej zaangażowanych pracowników zabrzańskich filii. 

Paulina Świtała